Klar til spændede nymfefiskeri med strikeindikator (nederst i æsken) og beslastede fluer.
Klar til spændede nymfefiskeri med strikeindikator (nederst i æsken) og beslastede fluer.

Det handler om den rigtige dybde og lange drev

Når der ikke er klækninger og insekter på overfladen søger ørred stalling og helt føden tæt på bunden. Fødeemnerne er her insektlarver, vårfluelarver, snegle og tanglopper. 

En af udfordringerne er præsenteret din nymfe dybt nok. En anden er at få nymfen til at drive og opføres sig på samme måde som det naturlige insekt. 

Vårfluelarver, gammarus og diverse insektlarver

 221231 grej dry nymph

Når jeg fisker fra pontonbåden har jeg plads og mulighed for at medbringe diverse grej. På billedet set grej til tørflue, nymfe og til streamer/museflue.  

221231 nymfer hand

Døgnfluenymfer  

221231 kobber fasan nymph

Fasanheale / kobbernymfe  kan imitere fiskeyngel, vårfluer vandpragtnymfer (guldsmede).

Deaddrift

Du kan fiske din nymfe med eller uden indikater.

Dette er en effektiv teknik til at fange fisk, da de ofte vil forsøge at fange insekter, der levende eller døde flyder langsomt i vandet.

Specielt i stille eller roligt strømmende vand, kan du præsentere din nymfe (r)  overbevisende hvis de er bundet på et langt forfang som fiskes med en flydende line.

Fiskeriet foregår ved at du holder den flydende flueline akkurat så stram, at du har kontrol med nymfen. Indtagningen foregår så langtsom som muligt uden at nymfen sætter sig fast i bunden eller vegetationen. 

Fra pontonbåden kan du opnå lange "drift" fx hvis du driver med den langsomme strøm eller i vinden. 

Med indikator 

Nymfefiskeri med indikator kan vel uden at man genere nogen sammenlignes med fiskeri med prop og orm.

I stedet for ormen benyttes en nymfe eller nymferne, der skal ligne de insektlarver og nymfer som er på fiskens menu.

Nymfefiskeri med indikator involverer brug af en indikator, som skal være en flydende eller synlig genstand, til at signalere, når fisken tager nymfen.

Indikatoren kan være en lille  plastkugle, polygarn, uld eller lignende letflydende maaterialer. Selv foretrækker jeg plastkuglerne der aldrig synker og som muliggør en hurtig ændring af fiskedybden. 

230211 stikeindikator nymfe

For at få nymfen til at synke hurtigt benytter jeg følgende setup: Flydeline monteret med et kort taperet forfang på maximalt 50 cm længde. Forfanget afsluttes med en loop. Spidsen er typisk nogle meter 0,16 - 0,18 mm. (Op til 4,5 meter, alt efter vanddybden) Samles med forfanget med loop-loop. 

Fisk nymfen i kontrolleret dybde

Indikatoren placeres på linen et stykke over nymfen. Afstanden mellem indikatoren og nymfen (nymferne) skal afspejle den dybde som du ønsker at præsentere nymferne i.

På ukendie pladser hvor jeg ikke kende vanddybden, benytter jeg ofte min håndholdte dybdemåler. Viser dybden eksempvis 3 meter justere jeg afstanden mellem indikatoren og nymfen til denne dybde. Variere dybden, hvad den ofte gør, justeres afstanden mellem indikator og nymfer til den længst mulige. 

230102 weed long

Fisk gerne i kanten, eller langs med grøden som er leve-og skjulested for en masse nynfer og insektlarver.

Kast og affiskning

Det kræver lidt øvelse at kaste med indikatoren og det ofte meget lange forfang. Også her er det for det meste en fordel at fiske fra pontonbåden hvor du kan placere dig, uden at du fanger vegetationen i bagkastet.

Efter kastet venter du indtil at nymfen har placeret sig direkte unden indikatoren. Er der ikke noget "træk" i indikatoren, har ligger nymfen sikkert på bunden.

Du trækker nu en anelse line ind, mens du holder øje med indikatoren. Nymfen vil nu løfte sig lidt fra bunden og igen synke. Indtagningen gentages. 

Er der lidt strøm i vandet og rammer fluen ikke bunden, lader du nymfe og indikator flyde frit med strømmen. Som pontonbådsfisker kan du flyde med (styre med svømmeføderne) og derved sikre et langt drev for din nymfe eller nymfer.  

Når fisken tager nymfen ser du at indikatoren bevæger sig eller synker nedad.

230102 strikeindikators

Plast indikatorer. Med en tush kan du give indikatoren den ønskede farve. Fisker de med to belastede nymfer fortrækker jeg den største indikator.

230201 nymfer

Nederste nymfer i "rigget" er bundet på AHREX MINI JIG BARBLESS. Ideen er at krogbøjningen vender opad og fluerne præsenteres vertikalt.

Grej

Jeg anbefaler en #3 stang gerne 10/11 fod. Jo længere stang, jo længere afstand kan du have mellem indikator og og nymfe og samtidig  få så meget line ind at du kan nå at lande din fisk med fangsnettet.

Fluelinen skal altid være flydende.

Som forfang foretrækker jeg et stykke ca. 40 cm taperet monofilforfang som afsluttes med en løkke (ex perfektion loop). Som spids benytter jeg 0.18 mm monofil på op til 5 meter. (Så lille diameter som mulig for bedre synkeegenskaber).

Indikatoren (plastkugle) monteres på den lange forfangsspids som er loop til loop er monteret på forfanget.  

Endelig kan jeg anbefale en håndholdt:  Dybdemåling

Mere om mine nymfer og inseklarver

230102 helt nymph

Ud over ørred og stallinger elsker jeg at fiske og spise helt.