Så bliver det ikke meget bedre: Majfluer, mindre døgnfluer og vårfluer på overfladen!
Så bliver det ikke meget bedre: Majfluer, mindre døgnfluer og vårfluer på overfladen!

230108 dryfly diverse

Når der fiskes i bagvand, mens jeg driver med strømmen, benytter jeg godt hacklede fluer og gerne en 0,18 mm forfangsspids.

Drivende

Vi søsætter pontonbådene og driver med strømmen.

Med svømmefødderne styres vores drift ned ad elven. Vi passerer den ene strækning efter den anden, hvor ørred og stalling har stand- og ædepladser.

Foretrækker, at bådene ligger omkring 8-10 meter fra bredden. Fluen kastes for det meste skråt nedstrøms, gerne så den lander tæt på bredden og ørredens standplads.

230111 mayflies hatch

Klækningerne kan være meget intense.

Uberørte fiskepladser

Ved mange af de bedste fiskepladser er der skrænter, bevoksning og en vanddybde, der umuliggør normalt vadefikeri. Desuden er parkerings- og adgangsforholdene langs bredden sjældent særligt gode.

Dette er en fordel, når du sidder i og fisker i en pontonbåd. På turen nedstrøms passers en perlerække af  fiskepladser med fisk, der ofte ikke er specielt sky.

230108 dryfly trout mautch

Ørreden blev fristet af en godt hacklet Nelson Caddis, der blev præsenteret få centimeter fra elvkanten.

Fiskestrategier

Fra pontonbåden ser du elven og omgivelserne på en helt ny måde. Ikke mindst vil du blive overrasket over, hvor mange gode standpladser du har adgang til fra "vandsiden". Du kan vælge kun at fiske til de fisk, du ser og udvælger. Du kan også fiske over standpladser og vente på "eksplosionen". Jeg foretrækker en kombination, da begge metoder har hver deres fascination.

Slutteligt kan du selvsagt også hoppe ud af båden og affiske en plads ved vadefiskeri. 

"Bagvand"

Ørreden foretrækker helt klart at så i det bagvand, der oftest findes tæt på bredden. Hovedstrømmen er rask, men tæt på bredden er strømmen svag. Vandet kan også løbe modsat. 

Mens du driver i den hurtige hovedstrøm placeres fluen i bagvandet. Oftest ligger fluen kun på overfladen i få sekunder, men tid nok til at ørreden kan nå at tage den. 

Udfordringen ved dette fiskeri er at få placeret fluen så tæt på bredden eller under udhængende træer. Selv den bedste kaster kan ikke  undgå at fluen engang i mellem "fanges" i grene eller vegetation. En større godt hacklet flue, vil ud over at fange ørredens opmærksomhed også være mindre tilbøjelig til at sætte sig fast i vegetationen. 

På vejen nedstrøms må vandet "læses" og kastene planlægges. Kan du eksempelvis se, at der lidt nedstrøms er et spændende bagvand, må du måske vente lidt med kastet således du er klar med præsentationen når "bagvandet" er inden for kaste afstand.

230108 dryfly trout bjorn

Mens ørreden blev fightet drev vi omkring 100 meter nedstrøms til noget roligt vand. Bemærk også, at der er medbragt to fluestænger - en monteret med en godt hacklet tørflue og en kraftig forfangsspids, og en til fiskeri efter ringende stallinger og ørreder på strækninger med med roligt vand.

Fighten

Når en stærk ørred ta'r din flue i bagvandet gælder det i første omgang at få "trukket" ørreden væk fra standpladsen og ud i hovedstrømmen. Her har du den fordel, at du driver nedstrøms mens ørreden figthes - altså ikke en risikofyldt fight, hvor du skal havde den stærke fisk trukket op mod strømmen.

230111 opankret

En god fisk er spottet og ankeret lagt ud. His båden skal ligge helt roligt kan du lade årerne "hænge" i strømmen som ror/køl.

Opankret

På roligere strækninger - "sletterne", som vi kalder dem - er det en fordel at kunne holde pontonbåden med et anker.

Læs mere om  Anker til pontonbåden

Mending 

Tørfluen præsenteres bedst med kast skråt nedstrøms.  For at sikre fluen længst muligt drev i samme hastighed som strømmen, sigter du højt og trækker i fluen/linen inden den rammer vandet. 

Mending af fluelinen er også en vigtig del af nedstrøms tørfluefiskeri. Ved mending løfter du fluelinen, mens fluen forbliver på vandet. 

Sådan gør du det. Du skal løfte din stangspids  for at bryde overfladespændingen mellem din flueline og vandet. Derefter skal du vippe din flueline opstrøms. (Lidt som med et sjippetov),  Det gælder således om, at der ikke bliver et uønsket træk i fluen, som skal drive med samme hastighed som strømmen. 

Ofte skal der mendes flere gange i forbindelse med præsentationen af din tørflue - gælder også nymfer. 

Ta'r en god fisk din flue, giver det god mening at trække ankeret op og fighte fisken mens du driver nedstrøms. 

 230108 dryfly john bond

John Bond, tidligere Montana guide, nu indehaver Rena Fish Camp har guidet en klient til god ørred.

230111 evening rise

Insekterne ligger tæt på overfladen og det kan være vanskeligt at se din flue blandt alle de øvrige. Løsningen er at binde en større synlig tørflue på forfanget 20 cm. foran din lille klækker eller anden imitiation. 

Slørvinger og andre af de store!

230723 rena stoneflies stimulators

Nogle bud på imitiationer der kan trække ørreder og stallinger til overfladen.

Vi er midt i juli... De store klækninger af danica, vulgata og andre af de større døgnfluer er overstået.

Uden mange insekter på vandoverfladen, ser vi kun få fisk. Ørrederne og stallingerne holder sig tydeligvis tæt på bunden, hvor de nyder godt af insektlarver og andet godt, der driver med strømmen.

Men selv om hovedparten af fiskenes fødeindtagelse foregår i dybet, er deres opmærksomhed, efter forsommerens ædegilde af drivende insekter som danica, stadig rettet mod overfladen og de insekter, der på forskellig måde ender her. 

Specielt de store slørvinger og vårfluer er nærings- og proterinrige insekter, der er værd at nappe, hvis de lige skulle driver over ens standplads. 

Der er tale om relativt store fluer i #6 - #8. Om du ønsker at benytte en syntetisk skumflue eller en flue med fx CDC er en smagssag. Dog er det min erfaring at de bløde CDC fluer kroger en anelse bedre end de "stive" skumfluer. 

Fluerne fiskes bedst i det lidt hurtige vand og på kanten af strømmen til bagvande. Men heller ikke her gælder det, at der ikke er nogen regel uden undtagelse. 

Både ørreder og stallinger tager de store fluer med voldsom aggresivitet og en forfangspids på 0,18 mm er bestemt ikke for kraftig!

Svømmepupper - natteroderi

230215 swimmingpupea

Svømmepuppen fiskes når de store ørreder i nattens løb går løs på de livlige pupper der klækker og svømmer land.

På vandet når jeg pakker sammen!

Flere af mine norske venner kommer først til elven lidt før midnat. Det gælder her jagten på storørreden!

Selv foretrækker jeg det visuelle fiskeri dag og aften. Dette på trods af at jeg ved, at nat fiskeri med svømmepupper kan i sæsonen være overraskende givtigt. Men typisk har jeg fået dagens fiskelyst stillet inden vi nærmer os midnat.

Sådan fiskes svømmepuppen?

Det gælder om at placeres sig ved en plads som du kender og som ved holder et par gode ørreder. Når du fisker fra pontonbåden kan du placere dig således du kan kaste frit. Vadefiskeren har straks større udfordringer med både myg og vegetation...

Ideelt kaster man skrå oppstrøms og stripper fluen ind således den får en naturlig svømmehastighet. Nedstrøms fiskeri du'r også og her kaster du 45 grader nedstrøms og og lader fluen svinge ind forand dig. Syntes dog at opstrøms fiskeri gi'r det bedste fiskeri.

Sæsonen for svømmepuppefiskeriet starter normalt sidst i juni. Natten er ikke længere så lys.

Forfanget bør være 0.18 - 0.22 mm. og gerne end del kortere end ved dit præsentationsfiskeri i de lyse timer. 

Stille vand

Tørfluefiskeri fra pontonbåd i stille vand er en populær form for fiskeri. Specielt i sæsonen for klækninger og ringende fisk giver pontonbåden dig rigtigt gode muligheder for at komme på kasteafstand til gode ørreder, stallinger og helt. 

Det vigtigste ved dette fiskeri er at undgå at skræmme fiskene. Båden skal padles eller ros med stor forsigtighe. Selv de mindste bølger eller bevægelser i vandet, kan skræmme eller sætte fiskenes fødeindtagelse på midlertidig pause. 

Samme indflydelse har vind på fiskene, der kun sjældent stiger til overfladen når vinden skaber uro på overfladen. 

230108 dryfly vidar trout

Norske Vidar Nysæter med smuk Rena ørred der fouragerede regelmæssigt  i et område med stille vand. 

Fugle og fisk!

Ved tørfluefiskeri gælder det først og fremmest om at holde godt øje med insekter og ringende fisk. Men udover at holde øje med hvad der sker på vandoverfladen, giver det god mening også at holde øje med måger og svaler. Specielt mågerne, vil i sæsonen give en god pejling på klækninger. Fuglene elsker insekterne og vil hurtigt samle sig i de områder hvor der er klækninger.  

230108 dryfly high dry

Har prøvet mange flydemidler til mine tørfluer, men både CDC fluer og traditionelle tørfluer holder sig længe flydende med High N Dry, som jeg giver mine varmeste anbefalinger.

230108 dryfly fast water

Selv områder med hurtigt strømmende vand, kan holde specielt gode ørreder. Placer tørfluen i området mellem det stille vand langs bredden og strømkanten. 

230108 flyshoppen

Mangler du den helt rigtige flue eller andet vigtigt grej, må du en tur forbi Flyshoppen!